Czesne

Czesne płatne przez 12 miesięcy w roku.

Wpisowe w roku 2022/2023 – 300 zł. Jednorazowa opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Opłata za czesne do Przedszkola w roku 2022/2023 to 550 zł

Dodatkowa opłata jednorazowa w roku to: 300zł (pakiet plastyczny) 50zł ubezpieczenie

Placówka zamknięta jest przez dwa tygodnie w okresie wakacji, w święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

W cenie czesnego:

 • zajęcia adaptacyjne
 • eksperymenty przyrodnicze
 • warsztaty dla rodziców
 • pikniki rodzinne
 • zajęcia językowe; angielski/hiszpański
 • teatrzyki i inne wydarzenia odbywające się na terenie przedszkola
 • opieka psychologa
 • rozwój inteligencji emocjonalnej – grupowe zajęcia prowadzone przez psychologa
 • Katecheza Dobrego Pasterza
 • spotkanie ze sztuką
 • zajęcia i opieka zgodna z filozofią dr Marii Montessori. Montessoriański plan dnia.
 • zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, lepienie z gliny
 • zajęcia rytmiczne 2 razy w tygodniu
 • logopeda (pierwsza konsultacja)
 • taekwondoo
 • gimnastyka
 • matematyka Montessori
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego, raz w tygodniu z języka hiszpańskiego
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: na spotkania z dziećmi zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów
 • Urodziny – szczególna montessoriańska uroczystość, wspólne celebrowanie, lekcja historii – upływ czasu, minął rok, jak się zmieniliśmy?

Rekrutacja dzieci od 2,5 do 5 lat