Oferta

Oferujemy kompletny program nauczania oparty o filozofię i zasady stworzone przez Marię Montessori. W edukacji dzieci dla nas najważniejsze jest:

  • stwarzanie dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu,
    tak aby mogły rozwijać swoje zainteresowania, budować własną osobowość zgodnie z założeniami
    pedagogiki Marii Montessori
  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły
  • nauka szacunku do porządku, do pracy swojej i innych
  • kształtowanie postaw wzajemnej pomocy
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy
  • wzmacnianie indywidualności dziecka

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w odpowiednio dostosowanym środowisku, przy współpracy z Nauczycielami Montessori, gdyż poznawanie świata to niekończąca się podróż.

Nasze przedszkole pragnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym świecie i rozbudzać w dzieciach ciekawość. Dlatego stworzyliśmy w oparciu o filozofię Marii Montessori warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności. Dążymy i wpieramy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań dziecka oraz przygotowane do tego otoczenie. Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest przyjacielem dziecka, nie ocenia a obserwuje. Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych. Pragniemy, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się współgospodarzami tego domu, domu Montessori.