Dlaczego nasz program jest wyjątkowy?

Pedagogika Montessori odpowiada na potrzeby dzieci. Skupia się na dziecku i jego potrzebach, w perspektywie przygotowania go do samodzielnego życia, w zgodzie ze sobą.

Nie uczy wiedzy, lecz pokazuje, w jaki sposób wiedzę pozyskać i w jaki sposób wykorzystać ją do własnych potrzeb. Stawia na kreatywność, zamiast uczyć na pamięć. Uczy myślenia i radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości, za każdym razem pozwalając samodzielnie rozwiązać napotkane problemy. Uczy młodych ludzi, jak radzić sobie w życiu i szukać odpowiedzi na stawiane pytania. Pielęgnuje i rozwija u dzieci poczucia obowiązku, poczucia własnej wartości, pewność siebie i samodyscyplinę. Pozwala doświadczać otaczający  świat zmysłami, co pozwala dziecku go rozumieć. Pedagogika Montessori jest ponadczasowa, a przez to jak żadna inna wpisuje się we współczesne potrzeby edukacyjne.

Zajęcia odbywają się w dwóch językach. Dzieci spotykają się z językiem angielskim w trakcie zorganizowanych zajęć językowych oraz w różnych spontanicznych sytuacjach w ciągu dnia. Zajęcia w ciągu dnia prowadzone są przez nauczyciela polskojęzycznego i anglojęzycznego. Stałą częścią jest aktywność twórcza i edukacyjna z pobudzającym rozwój materiałem Montessori. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego prowadzone są przez zajęcia tematyczne. W formie kilkudniowych projektów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych. Pedagogika Montessori ma nieograniczone możliwości twórcze i poznawcze.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

Tak zwane dzieci montessoriańskie są:

 • skoncentrowane na swoich zadaniach
 • dążące do samodzielności
 • budujące wiarę w siebie
 • z ufnością patrzące na świat
 • są odpowiedzialne
 • umiejące współczuć drugiemu
 • chętne do pomocy
 • wykazujące się dużą inicjatywą społeczną
 • to dzieci pełne cierpliwości
 • niepoddające się w swoich staraniach
 • dzieci, które wiedzą czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych

 

Nauczanie tradycyjne Nauczanie w systemie Montessori
Nauczyciel pełni rolę osoby dominującej Nauczyciel jest pomocnikiem dziecka
Podział dzieci na grupy wg wieku Grupy mieszane
Dominuje nauczanie w grupach Dominuje nauczanie indywidualne
Nauczyciel narzuca dyscyplinę Dziecko uczy się samodyscypliny
Tempo nauki jest określone przez grupę Dziecko uczy się w swoim rytmie
Edukacja odbywa się wg określonego planu zajęć Dziecko samo wybiera pracę którą wykonuje
Dziecko musi się podporządkować ustalonemu z góry planowi czasowemu Dziecko zajmuje się pracą tak długo jak chce
Błędy dziecka są poprawione przez nauczyciela Za pomocą materiału dydaktycznego dziecko samo rozpoznaje swoje błędy
Bardzo mały nacisk na naukę higieny życia Program nakierowany na naukę higienicznego stylu życia np. wycieranie stołu
Nauczyciel prowadzi dziecko w procesie poznania Dzięki odpowiedniemu materiałowi dydaktycznemu dziecko samo poznaje otoczenie
Dziecko ma wydzielone miejsce. Powinno uważnie słuchać i uczestniczyć w zajęciach grupowych Dziecko może pracować w dowolnym miejscu klasy, przemieszczać się i rozmawiać z innymi
System kar i nagród Brak systemu oceniania. Odzwyczajanie od nagrody i kary, dzięki czemu następuje naturalny rozwój i kształtowanie się wewnętrznej samodyscypliny dziecka  
Niewielki nacisk na rozwój sensoryczny Szeroki wachlarz pomocy sensorycznych, za pomocą, których dziecko rozwija wszystkie swoje zmysły i myślenie przestrzenne, niezbędne do matematyki
Brak „lekcji ciszy”.   Rozwijanie poszanowania dla pracy własnej i innych przez tzw. „lekcje ciszy”.